ALL PEOPLE FONDEN

Alle har ret til et aktivt arbejdsliv

fondens formål

Fonden skaber jobs for mennesker med nedsat erhvervsevne

All People Fondens formål er helt overordnet at bidrage til at skabe beskæftigelsesmuligheder – for mennesker med nedsat erhvervsevne. Dette gør vi ved at eje – helt eller delvist – kommercielle virksomheder, som bidrager til fondens formål.

Fonden kan endvidere arbejde for sit formål ved at udbrede kendskabet til mulighederne for at drive kommerciel virksomhed – samt ved andre initiativer, der bidrager til fondens formål.

VÆRDIen for den enkelte

Jeg måtte kæmpe for ikke at blive førtidspensionist, da jeg fik mit synshandicap. Det betyder meget for mig at være en god rollemodel for mine børn. Vise dem at jeg sagtens kan bidrage til samfundet, også med et synshandicap.

Fordi jeg har et arbejde, så har jeg et helt andet overskud og energi til at handle i de udfordringer, livet byder på. Det er sådan en indre ressource, jeg bygger op på den måde. For mig er det meget vigtigt at være en del af fællesskabet, at føle at jeg er med til at bidrage, fremfor at være ”parkeret” et eller andet sted. Det giver mig en indre styrke at være en del af fællesskabet.

Sarah

Konsulent i All Ears TM A/S

VÆRDIen for fællesskabet

Når en social virksomhed leverer kvalitet til den rigtige pris skabes social merværdi i mødet med kunderne og den sociale virksomhed opnår mulighed for at leve op til sit formål – at skabe jobs til udsatte.

Den samlede økonomiske gevinst for samfundet ved, at en ledig med kommunikationshandicap – herunder blinde og svagtseende – kommer i ordinær beskæftigelse udgør kr. 136.000 om året.*
*Kilde: “Rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA i 2015”.

All Ears TMs arbejde understøtter FN’s verdensmål 8, undermål 8.5 ”Produktiv beskæftigelse for mennesker med handicap og verdensmål 10 ”Mindre ulighed”.

All People Fonden ejer All Ears TM A/S.

All Ears TM A/S er en fundraising virksomhed, som primært ansætter mennesker med synshandicap. For mennesker med synshandicap har særlige forudsætninger for at være nærværende i dialogen med kundernes bidragsydere og medlemmer.

Læs mere på all-ears.dk

protektor

Connie Hasemann modtog i 2013 ”erhvervslivets nobelpris” Oslo Business for Peace. Prisen modtog hun for at have skabt og udviklet All Ears TM, som i dag er en af Danmarks førende socialøkonomiske virksomheder. Efter 22 år i All Ears TM er Connie Hasemann selvstændig konsulent med fokus på vækst af sociale virksomheder. Du kan læse mere om Connie Hasemann på hendes hjemmeside.

Jeg synes, at det er vigtigt at alle får mulighed for at føle sig som et helt menneske – og er med til at skabe et arbejdsfællesskab og samtidig får del i den livskvalitet, der er forbundet med et aktivt arbejdsliv.

Connie Hasemann

Protektor for All People Fonden

Direkte kontakt: ch@all-people.dk

fondens bestyrelse

Birgitte Mogensen

Birgitte Mogensen

Board Management

Bestyrelsesformand

Verdensmål 8, punkt 5 siger:

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Jeg er stolt af at være med til at arbejde for dette mål i All People fonden, hvis formål er at understøtte Verdensmål 8, punkt 5 og bidrage til skabelse af arbejdspladser for personer med handicap.”

Kontakt: formand@all-people.dk

Ib Paaskesen

Ib Paaskesen

Paaskesen ApS

 Bestyrelsesmedlem

Jeg er af den opfattelse, at en af de vigtigste faktorer for menneskelig selvrespekt, er at kunne udføre et værdifuldt atbejde, på trods af et handicap. I den forbindelse glæder det mig, at være medvirkende til udbredelse af All People Fondens formål.

Jørgen Søndergaard

Jørgen Søndergaard

VIVE– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Bestyrelsesmedlem

For mig er det en selvfølge, at vi alle skal have mulighed for at udfolde os –  også arbejdsmæssigt – i den udstrækning, vi hver især kan magte. Jeg har set så mange eksempler på, hvad det har betydet for mennesker, der har været udenfor i lang tid, at få en chance i arbejdslivet. Jeg kan derfor personligt stå helt inde for All People Fondens formål, og jeg er glad for at kunne bidrage til, at Fonden kan gøre en forskel for mennesker med nedsat erhvervsevne.”

kontakt fonden

15 + 8 =

All People Fonden
Carl Gustavs Gade 3
2630 Taastrup
Tlf.: +45 39 40 01 09
Cvr-nr.: DK39287536

All People Fonden

All Ears Telemarketing
Carl Gustavs Gade 3,
2630  Taastrup